Välkommen till AHA Byrån!

Välkommen till AHA Byrån!

AHA kommer från mitt namn, Anna Hedman och 2010 startade jag Affärsbyrån (AHA Anna Hedman Affärsbyrå). Efter att flera kunder har förkortat det till AHA Byrån, gjorde jag detsamma!

Jag arbetar med samtal, möten och processer i roller som  konsult, utbildare, processledare, facilitator, moderator och coach, både på egen hand och i samverkan med mina samverkanspartners.

Med ett involverande arbetssätt, utforskande samtal och grafisk facilitering får vi fler perspektiv, nya lärdomar och bilder skapas interaktivt, direkt i rummet. Bilderna stödjer känslan av sammanhang, tillhörighet, identitet, underlättar för samsyn kring gemensamma målbilder och riktning. Visualiseringen kombineras med dialogverktyg som bjuder in fler perspektiv och tillgodoser olika lär- och kommunikationsstilar. 

Titta runt på sidan och låt dig inspireras av det som gör dig nyfiken!

Aktuella träningar och events

Jag driver AHA Studion, en liten källarlokal i Vasastan. Hit kommer du för att få individuell coaching/sparring eller möta andra, med liknande utmaningar, och tillsammans med dem träna upp förmågan att leda samtal, möten och processer för att öka involvering och delaktighet
Är Grafisk facilitering och graphic recording samma sak? Eller finns det en skillnad?

Är Grafisk facilitering och graphic recording samma sak? Eller finns det en skillnad?

Grafisk facilitering och grafisk dokumentation (graphic recording) blandas ofta ihop i både praktik och litteratur och det finns en tydlig skillnad främst kopplad till rollen. Läs mer

Grafisk facilitering, steg 1 Bas

Grafisk facilitering, steg 1 Bas

Under Bas-träningen börjar du lära dig grunderna, materialet och grundtekniken enligt 4P - i vilken ordning strecken skall dras! Vi ritar människor, textar, fångar nyckelord samt ritar upp kontexten, sammanhanget de befinner sig i. Vi jobbar med färgläggning, skuggor, effekter och tränar på att hitta symboler som kan ersätta långa ordmassor. Under Bas-dagen börjar du hitta ditt visuella uttryck och dina symboler som passar in i ditt sammanhang! Läs mer..

Grafisk facilitering, steg 2 Advanced

Grafisk facilitering, steg 2 Advanced

När du känner dig bekväm med grundtekniken är det dags att gå vidare med steg 2, Advanced. Här jobbar vi med processen och förmågan att knyta ihop bilderna av människor, sammanhang och symboler med vägar, plan och andra symboler som hjälper oss att beskriva en process - flödet av händelser över tid. Du får också rita affischer, prova på graphic recording, visuell dokumentation samt lära dig grunderna för att rita större bilder. Läs mer..

Sparring och Kunskapsintegration

Sparring och Kunskapsintegration

Här har vi fokus på gruppens Kollektiva intelligens. Tillsammans med andra får du prova på hur dialog- och samtalsformen "Kollegial sparring" kan stötta utvecklings-arbetet av Ledar- och Medarbetarskapet.

Aktuella träningar och events

Aktuella träningar

På gång & Sociala Medier

Partners

A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool.

 • Medarbetare från Roche Diagnostics Scandinavia AB

  ”De flesta av oss gillade att rita fram till tonåren, men sedan tog det slut - trots att vi ofta tycker att en bild säger mer än tusen ord. För att bli bättre på att använda styrkan i bilder tog vi hjälp av den grafiska facilitatorn Anna Hedman.”

  Medarbetare från Roche Diagnostics Scandinavia AB

 • Medarbetare från Roche Diagnostics Scandinavia AB

  Under en heldagsworkshop lärde vi oss att teckna de fyra P:na - personer, platser, prat och processer. Det blev en lustfylld dag med många skratt. En dag som gav mersmak på tuschpennor och stora, stora papper istället för powerpointslides.

  Medarbetare från Roche Diagnostics Scandinavia AB

 • Gör som SJ - Satsa på era möten!

  "Inom SJ möter vi hela tiden människor i mötet med våra kunder och i det önskar vi att de ska uppleva det som enkelt, härligt och pålitligt. 
” Vi har skräddarsytt ett upplägg med AHA Byrån som präglas av värdefulla inspel, action-learning och att våra mötesledare verkligen förstår och vill kliva in i”Spelledarrollen”. Tonen och formen är proffsig, trygg och varm - och rolig. Att få prova på direkt under dagen möjliggör för att komma igång på hemmaplan"

  Gör som SJ - Satsa på era möten!

  Samtalsstöd och Sparring

  Genom samtal som stöttar, bearbetar och utforskar, kan jag hjälpa dig att utvecklas och komma vidare. Jag har 15 års erfarenhet av att coacha och sparra och har nu, 2019, certifierat mig som handledare i sorgbearbetning. Det ger mig möjlighet att hjälpa dig vidare med livets olika komplexa utmaningar och möjligheter.

  Coaching - Sparring

  Coaching - Sparring

  Ibland behöver vi stöd utifrån för att kunna ta ut riktningen, hitta och se vilka möjligheter som finns, reflektera över dem, Som systemisk coach arbetar jag relationellt, dvs tillsammans utforskar vi relationerna runtomkring dig, vilka beteendemönster som blir tydliga i olika sammanhang och vad de gör med dig? Processen utgår från dig och dina behov och jag anpassar frågor och metoder utifrån det. Läs vidare..

  Sorgbearbetning - Individ

  Sorgbearbetning - Individ

  "Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion vid en förlust av något slag" Exempel på förluster är: Dödsfall (även husdjur), separationer (även andras), livsstilsförändringar (flytta, bli nykter),omorganisationer/arbetsförändringar, sjukdom, kroppsskada och trauman samt förlust av tillit och trygghet.

  Sorgbearbetning - Grupp

  Sorgbearbetning - Grupp

  "Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion vid en förlust av något slag" Exempel på förluster är: Dödsfall (även husdjur), separationer (även andras), livsstilsförändringar (flytta, blinykter),omorganisationer/arbetsförändringar, sjukdom, kroppsskada och trauman samt förlust av tillit och trygghet.

  • Anna Hedman

   Anna Hedman

   Creator of jQuery

  • Anna Hedman

   "Mina erbjudanden grundas på min kompetens, som formats av många års erfarenheter som utbildare, entreprenör, processledare och sparringpartner (för både ledare och medarbetare). Jag är länken i samtalen som underlättar och gör plats för fler perspektiv i redan komplexa sammanhang. Att inspirera till ett utforskande och erkännande förhållningssätt underlättar och bygger broar för samarbeten som leder framåt. De faciliteringsmetoder som jag använder mig av är både utmanande och samskapande, vilket underlättar implementering av komplexa utvecklingsprocesser för både medarbetare som organisation. Det handlar om dialog som bygger relationer, skapar tillit och bjuder in fler perspektiv. Det handlar också om visualisering som stöttar dialogen, skapar gemensamma referensramar, målbilder och en känsla av sammanhang."

   Anna Hedman

   Grundare, Senior konsult, Professionell tränare och facilitator

   Är Grafisk facilitering och graphic recording samma sak? Eller finns det en skillnad?

   Grafisk facilitering och grafisk dokumentation (graphic recording) blandas ofta ihop i både praktik och litteratur och det finns en tydlig skillnad främst kopplad till rollen.
   Grafisk facilitering

   Grafisk facilitering

   Den grafiska facilitatorns roll handlar om att skapa ett rum för interaktion, frågeställningar och samtal, som kan bidra till att nå ett givet mål, och att parallellt understödja faciliteringen av mötet/samtalet/processen/utbildningen osv, med hjälp av visualisering av ord, former och bilder. Samspel och dialog mellan deltagarna (processen) och deras interaktion med det visuella utgör själva kärnan i grafisk facilitering. Visualiseringarna blir en viktig del i gruppens samspel och de involveras aktivt i att forma vad som visualiseras.

   Grafisk dokumentation - graphic Recording

   Grafisk dokumentation - graphic Recording

   Grafisk dokumentation - graphic recording görs vanligtvis av en mötesritare vars roll är processmässigt passiv och i stället har fokus på att lyssna och iaktta vad som sker för att kunna fånga upp, förtydliga och lyfta fram viktiga poänger från processen. Mötesdeltagarna kommer under pauser eller vid slutet av processen att inviteras in till bilden/dokumentet, för att titta på och kommentera det som har blivit dokumenterat.

   AHAs utbildningar i Grafisk faciitering

   AHAs utbildningar i Grafisk faciitering

   Ett av syftena med mina utbildningar i grafisk facilitering är att inspirera till att göra möten mer effektiva, energigivande med dialoger där vi använder vår kollektiva intelligens så att vi kan samarbeta och förverkliga det vi behöver och vill. Metoden grafisk facilitering, handlar om att kombinera ord, med bilder, former och färg, vilket har visat sig ha stor effekt på inlärning, minne och refleksivitet. Mötena blir mer effektiva, involverande och samskapande. Vi behöver aktivera både höger och vänster hjärnhalva – och få dem att prata mycket mer tillsammans i våra samtal, möten och processer - när vi träffas på jobbet!

   Är Grafisk facilitering och graphic recording samma sak? Eller finns det en skillnad?