• Anna Hedman

  Anna Hedman

 • Anna Hedman

  " Jag är länken i samtalen som underlättar och gör plats för fler perspektiv i redan komplexa sammanhang. Att inspirera till ett utforskande och erkännande förhållningssätt underlättar och bygger broar för samarbeten som leder framåt. De faciliteringsmetoder som jag använder mig av är både utmanande och samskapande, vilket underlättar implementering av komplexa utvecklingsprocesser för både medarbetare som organisation. Det handlar om dialog som bygger relationer, skapar tillit och bjuder in fler perspektiv. Det handlar också om visualisering som stöttar dialogen, skapar gemensamma referensramar, målbilder och en känsla av sammanhang."

  Anna Hedman

  Grundare, Senior konsult, Professionell tränare och facilitator

  Hej och välkommen till AHA!

  Hej och välkommen till AHA!

  AHA kommer från mitt namn, Anna Hedman och 2010 startade jag Affärsbyrån (AHA Anna Hedman Affärsbyrå). Efter att flera kunder har förkortat det till AHA Byrån, har jag gjort detsamma!

  Jag arbetar med samtal, möten och processer i roller som  konsult, utbildare, processledare, facilitator, moderator och sparringpartner/coach.

  Jag har länge uppfattat ett behov av att utveckla kompetens i att leda möten som involverar och engagerar i organisationens olika förändrings- och utvecklingsprocesser.

  Ett av mina kraftfullaste verktyg är att ställa frågor och genom dem utmana och störa invanda tankemönster. Ett annat verktyg, som ofta förknippas med mig är visualisering - Grafisk facilitering. Som processledare och grafisk facilitator arbetar jag med involverande arbetssätt, utforskande samtal och visualisering.

  Med kombinationen frågor och visualisering kan vi hitta fler perspektiv, nya lärdomar och interaktivt skapa bilder, direkt i rummet.

  Bilderna stödjer känslan av sammanhang, tillhörighet, identitet och underlättar för samsyn kring gemensamma målbilder och riktning. Med min facilitatorkompetens har jag möjlighet möta olika lär- och kommunikationsstilar. 

  Känn dig varmt välkommen, titta runt på sidan och låt dig inspireras av det som gör dig nyfiken!

  AHA Byrån har en Studio!

  Jag har en egen Studio, en liten källarlokal i Vasastan. Hit kommer du för att få individuell coaching/sparring eller möta andra, med liknande utmaningar, och tillsammans med dem "labba" och träna upp förmågan att visualisera, leda samtal, möten och processer som ökar involvering och delaktighet
  AHA-Studion - utvecklar kompetens i att designa och leda möten som involverar och engagerar!

  AHA-Studion - utvecklar kompetens i att designa och leda möten som involverar och engagerar!

  "Kollegial sparring" - kunskapsintegration #tillsammansblirviännubättre

  De allra flesta av oss, har behov av att få prata med sina kollegor om utmaningar och vad som kan göras bättre. Kollegial sparring är en dialogform som hjälper till att hitta nya lösningar på gamla och nya problem, identifiera försummade affärsmöjligheter och stärka relationer och tillit kollegor emellan. Det bygger på tanken om kunskapsintegration och att komma åt gruppens "Kollektiva intelligens" och all "tyst kunskap" som fastnar hos den enskilda medarbetaren. "Bring your own case!" Ta med dig ett case/ en situation från din vardag, som du vill få sparring på. Du kan få individuell sparring eller i grupp, tillsammans med kolleger med liknande erfarenheter. Det kan handla om att få idéer och inspel till att designa ett möte, hur du kan visualisera en process, hur du skall genomföra ett samtal som utmanar dig! Du tar med dina tankar och önskningar samt underlag (om det finns) för det du vill ha sparring på. Tillsammans utforskar och designar vi samt dokumenterar visuellt.

  Grafisk facilitering, steg 1 Bas

  Grafisk facilitering, steg 1 Bas

  Under Bas-träningen börjar du lära dig grunderna, materialet och grundtekniken enligt 4P - i vilken ordning strecken skall dras! Vi ritar människor, textar, fångar nyckelord samt ritar upp kontexten, sammanhanget de befinner sig i. Vi jobbar med färgläggning, skuggor, effekter och tränar på att hitta symboler som kan ersätta långa ordmassor. Under Bas-dagen börjar du hitta ditt visuella uttryck och dina symboler som passar in i ditt sammanhang! Läs mer..

  Grafisk facilitering, steg 2 Advanced

  Grafisk facilitering, steg 2 Advanced

  När du känner dig bekväm med grundtekniken är det dags att gå vidare med steg 2, Advanced. Här jobbar vi med processen och förmågan att knyta ihop bilderna av människor, sammanhang och symboler med vägar, plan och andra symboler som hjälper oss att beskriva en process - flödet av händelser över tid. Du får också rita affischer, prova på graphic recording, visuell dokumentation samt lära dig grunderna för att rita större bilder. Läs mer..

  Grafisk facilitering, steg 3 Digital

  Grafisk facilitering, steg 3 Digital

  Under en heldag tillsammans med Kristian Rönne och mig får du hjälp med att komma igång och rita på din Ipad. Vi visar appar, metoder och tips. Vi jobbar med era case och du tar med dig en Ipad med penna samt ditt Apple ID, så att du kan hämta appar på plats. Vi GARNTERAR att du kommer igång och kan ta det vidare på egen hand!

  AHA Byrån har en Studio!

  Aktuellt AHA Studion

  Samtliga priser nedan är exklusive moms. Anmälan görs via mail till: anna@aha-affarsbyran.se. Ange vad du vill medverka i för aktivitet, datum tillsammans med dina kontakt- och faktureringsuppgifter. Varmt Välkommen till AHA 

  På gång & Sociala Medier

  Partners

  A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool.

  • Medarbetare från Roche Diagnostics Scandinavia AB

   ”De flesta av oss gillade att rita fram till tonåren, men sedan tog det slut - trots att vi ofta tycker att en bild säger mer än tusen ord. För att bli bättre på att använda styrkan i bilder tog vi hjälp av den grafiska facilitatorn Anna Hedman.”

   Medarbetare från Roche Diagnostics Scandinavia AB

  • Medarbetare från Roche Diagnostics Scandinavia AB

   Under en heldagsworkshop lärde vi oss att teckna de fyra P:na - personer, platser, prat och processer. Det blev en lustfylld dag med många skratt. En dag som gav mersmak på tuschpennor och stora, stora papper istället för powerpointslides.

   Medarbetare från Roche Diagnostics Scandinavia AB

  • Gör som SJ - Satsa på era möten!

   "Inom SJ möter vi hela tiden människor i mötet med våra kunder och i det önskar vi att de ska uppleva det som enkelt, härligt och pålitligt. 
” Vi har skräddarsytt ett upplägg med AHA Byrån som präglas av värdefulla inspel, action-learning och att våra mötesledare verkligen förstår och vill kliva in i”Spelledarrollen”. Tonen och formen är proffsig, trygg och varm - och rolig. Att få prova på direkt under dagen möjliggör för att komma igång på hemmaplan"

   Gör som SJ - Satsa på era möten!

   Samtalsstöd och Sparring

   Genom samtal som stöttar, bearbetar och utforskar, kan jag hjälpa dig att utvecklas och komma vidare. Jag har 15 års erfarenhet av att coacha och sparra och har nu certifierat mig som handledare i sorgbearbetning. Det ger mig möjlighet att hjälpa dig vidare med livets olika komplexa utmaningar och möjligheter.

   Sorgbearbetning - Individ och Grupp

   Sorgbearbetning - Individ och Grupp

   "Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion vid en förlust av något slag" Exempel på förluster är: Dödsfall (även husdjur), separationer (även andras), livsstilsförändringar (flytta, bli nykter),omorganisationer/arbetsförändringar, sjukdom, kroppsskada och trauman samt förlust av tillit och trygghet.

   Är Grafisk facilitering och graphic recording samma sak? Eller finns det en skillnad?

   Grafisk facilitering och grafisk dokumentation (graphic recording) blandas ofta ihop i både praktik och litteratur och det finns en tydlig skillnad främst kopplad till rollen.
   Grafisk facilitering

   Grafisk facilitering

   Den grafiska facilitatorns roll handlar om att skapa ett rum för interaktion, frågeställningar och samtal, som kan bidra till att nå ett givet mål, och att parallellt understödja faciliteringen av mötet/samtalet/processen/utbildningen osv, med hjälp av visualisering av ord, former och bilder. Samspel och dialog mellan deltagarna (processen) och deras interaktion med det visuella utgör själva kärnan i grafisk facilitering. Visualiseringarna blir en viktig del i gruppens samspel och de involveras aktivt i att forma vad som visualiseras.

   Grafisk dokumentation - graphic Recording

   Grafisk dokumentation - graphic Recording

   Grafisk dokumentation - graphic recording görs vanligtvis av en mötesritare vars roll är processmässigt passiv och i stället har fokus på att lyssna och iaktta vad som sker för att kunna fånga upp, förtydliga och lyfta fram viktiga poänger från processen. Mötesdeltagarna kommer under pauser eller vid slutet av processen att inviteras in till bilden/dokumentet, för att titta på och kommentera det som har blivit dokumenterat.

   AHAs utbildningar i Grafisk faciitering

   AHAs utbildningar i Grafisk faciitering

   Ett av syftena med mina utbildningar i grafisk facilitering är att inspirera till att göra möten mer effektiva och energigivande. Metoden grafisk facilitering, handlar om att kombinera ord, med bilder, former och färg, vilket har visat sig ha stor effekt på inlärning, minne och refleksivitet. Mötena blir mer effektiva, involverande och samskapande. Vi behöver aktivera både höger och vänster hjärnhalva – och få dem att prata mycket mer tillsammans i våra samtal, möten och processer - när vi träffas på jobbet!

   Är Grafisk facilitering och graphic recording samma sak? Eller finns det en skillnad?
   Grafisk facilitering - Bas och Advanced

   Grafisk facilitering - Bas och Advanced

   - När ord och bild möts!

   Intresset för att arbeta mer visuellt i möten och samtal ökar!
   Lär dig att strukturera och visualisera det du vill berätta om, med hjälp av grafisk faclitering.

   Under en träningsdag upphör myten om att inte kunna rita. Här provritar och tränar du tills du känner dig säkrare. Processen är både rolig och effektiv vilket gör att du efter en kort stund upptäcker att du har lärt dig massor!

   BAS
   Under Bas-träningen lär du dig grunderna, materialet och grundtekniken enligt 4P - du får lära dig i vilken ordning strecken skall dras! 

    

   Vi ritar människor, textar, fångar nyckelord samt ritar upp kontexten, sammanhanget de befinner sig i. Vi jobbar med färgläggning, skuggor, effekter och tränar på att hitta symboler som kan ersätta långa ordmassor. Under Bas-dagen börjar du hitta ditt visuella uttryck och dina symboler som passar in i ditt sammanhang!

   Grafisk facilitering är inte konst utan ett hantverk och verktyg bland många andra.

   Framförallt är det ett fantastiskt process- och kommunikationsverktyg som vi kan använda i många olika sammanhang. Metoden hjälper dig att förbereda, strukturera och att levandegöra de processer du är i och tillämpar.

   Träningen bygger på grundtekniken 4P - People, SPeech, Place och Process tillsammans med mina erfarenheter och det jag själv har vidareutvecklat. Jag dukar upp en verkstad med tuschpennor, kritor, papper och många olika exempel. Med tusch och kritor i hand börjar du att rita av det jag gör och fortsätter att arbeta fram ditt eget manér och hitta de symboler som känns relevanta för dig och ditt sammanhang.

   ADVANCED
   När du har tränat på att rita och använda den grafiska faciliteringen är det dags för nästa steg. Under denna träningsdag arbetar och tränar vi på det fjärde P:et Processen, att knyta ihop bilder av människor och symboler med vägar, pilar och andra symboler som hjälper till att beskriva en process, ett flöde. Vi jobbar också med att rita affischer och går igenom strukturen du behöver ha ed dig för att rita de större bilderna.

   Din investering (samtliga priser anges exklusive moms)
   Vill du börja med att gå en av dagarna betalar du 4.500 kr. I priset ingår, förutom många olika ideer och exempel, fika samt ett startkit med tuschpennor och kritor som du också får med dig hem! Allt för att minska avståndet mellan att veta till att göra!

   Väljer du att boka BAS + ADVANCED samtidigt är priset 8.000 kr.

   Anmäl dig här nedan och ange vilken eller vilka datum du vill vara med på tillsammans med dina kontakt- och faktureringsuppgifter.'

   Jag tar emot max 6 st deltagare i AHA Studion, Upplandsgatan 72, Odenplan. 

   Vill du ordna en träningsdag eller inspirationsträning med kollegorna på din arbetsplats? Det går också bra och då tar jag med mig verkstad och bilder och dukrar upp i en lokal hos er eller någon annanstans.

   Jag lovar dig en rolig dag tillsammans med mig och andra i en kreativ och trygg miljö!

   Varmt välkommen!

    

    

   Anmäl dig här

   Grafisk facilitering - Bas och Advanced

   Grafisk facilitering - Bas och Advanced

   - När ord och bild möts!

   Intresset för att arbeta mer visuellt i möten och samtal ökar!
   Lär dig att strukturera och visualisera det du vill berätta om, med hjälp av grafisk faclitering.

   Under en träningsdag upphör myten om att inte kunna rita. Här provritar och tränar du tills du känner dig säkrare. Processen är både rolig och effektiv vilket gör att du efter en kort stund upptäcker att du har lärt dig massor!

   BAS
   Under Bas-träningen lär du dig grunderna, materialet och grundtekniken enligt 4P - du får lära dig i vilken ordning strecken skall dras! 

    

   Vi ritar människor, textar, fångar nyckelord samt ritar upp kontexten, sammanhanget de befinner sig i. Vi jobbar med färgläggning, skuggor, effekter och tränar på att hitta symboler som kan ersätta långa ordmassor. Under Bas-dagen börjar du hitta ditt visuella uttryck och dina symboler som passar in i ditt sammanhang!

   Grafisk facilitering är inte konst utan ett hantverk och verktyg bland många andra.

   Framförallt är det ett fantastiskt process- och kommunikationsverktyg som vi kan använda i många olika sammanhang. Metoden hjälper dig att förbereda, strukturera och att levandegöra de processer du är i och tillämpar.

   Träningen bygger på grundtekniken 4P - People, SPeech, Place och Process tillsammans med mina erfarenheter och det jag själv har vidareutvecklat. Jag dukar upp en verkstad med tuschpennor, kritor, papper och många olika exempel. Med tusch och kritor i hand börjar du att rita av det jag gör och fortsätter att arbeta fram ditt eget manér och hitta de symboler som känns relevanta för dig och ditt sammanhang.

   ADVANCED
   När du har tränat på att rita och använda den grafiska faciliteringen är det dags för nästa steg. Under denna träningsdag arbetar och tränar vi på det fjärde P:et Processen, att knyta ihop bilder av människor och symboler med vägar, pilar och andra symboler som hjälper till att beskriva en process, ett flöde. Vi jobbar också med att rita affischer och går igenom strukturen du behöver ha ed dig för att rita de större bilderna.

   Din investering (samtliga priser anges exklusive moms)
   Vill du börja med att gå en av dagarna betalar du 4.500 kr. I priset ingår, förutom många olika ideer och exempel, fika samt ett startkit med tuschpennor och kritor som du också får med dig hem! Allt för att minska avståndet mellan att veta till att göra!

   Väljer du att boka BAS + ADVANCED samtidigt är priset 8.000 kr.

   Anmäl dig här nedan och ange vilken eller vilka datum du vill vara med på tillsammans med dina kontakt- och faktureringsuppgifter.'

   Jag tar emot max 6 st deltagare i AHA Studion, Upplandsgatan 72, Odenplan. 

   Vill du ordna en träningsdag eller inspirationsträning med kollegorna på din arbetsplats? Det går också bra och då tar jag med mig verkstad och bilder och dukrar upp i en lokal hos er eller någon annanstans.

   Jag lovar dig en rolig dag tillsammans med mig och andra i en kreativ och trygg miljö!

   Varmt välkommen!

    

    

   Anmäl dig här