• Anna Hedman Jernberg

  Anna Hedman Jernberg

 • Anna Hedman Jernberg

  " Jag är länken i samtalen som underlättar och hjälper till att hitta fler perspektiv. Att inspirera genom ett utforskande och uppskattande förhållningssätt underlättar samarbeten som leder framåt. Jag använder mig av faciliteringsmetoder som utmanar och underlättar samskapande, och implementering för både medarbetare som organisation. Dialog som stärker relationer, skapar tillit och bjuder in fler perspektiv. Med visualisering som stöttar dialogen, skapar vi gemensamma referensramar, målbilder och en känsla av sammanhang."

  Anna Hedman Jernberg

  Grundare, Senior konsult, Professionell tränare och facilitator

  Hej och välkommen till AHA!

  Hej och välkommen till AHA!

  2010 startade jag AHA Anna Hedman Affärsbyrå, nu förkortat till AHA Byrån.

  Jag arbetar med samtal, möten och processer i roller som  konsult, utbildare, processledare, facilitator, moderator och sparringpartner/coach.

  Det finns behov att utveckla kompetens i att leda möten i organisationens olika förändrings- och utvecklingsprocesser.

  Jag hjälper organisationer inom offentlig som privat verksamhet, att skapa en möteskultur som ökar involvering och delaktighet, vilket gör att man kan tillämpa den kollektiva intelligensen och öka arbetsglädjen!

  Jag lär ut metoder inom mötesledning, facilitering och processledning. Ett verktyg, som ofta förknippas med mig är visualisering - Grafisk facilitering.

  Grafisk facilitering är en metod som låter ord och bild mötas. Genom att interaktivt skapa bilder direkt i rummet illustrerar vi det kollektiva minnet, fler perspektiv och nya lärdomar. 

  Bilderna stödjer olika lär- och kommunikationsstilar, känslan av sammanhang, tillhörighet och underlättar för samsyn kring gemensamma målbilder.  

  Känn dig varmt välkommen, titta runt på sidan och låt dig inspireras av det som gör dig nyfiken!

  Grafisk facilitering

  Lär dig leda möten och processer med visuell dokumentation

  BAS

  4.990
  Exkl moms
  • 30 mars, 2020
  • 15 april, 2020
  • 12 maj, 2020
  • Anmälan

  BAS + ADVANCED

  8.900
  Exkl moms

  Intensivkurs - Vingåker

  10.500
  Exkl moms
  • Kost, logi och start-kit ingår.
  • 24-25 april, 2020
  • 15-16 maj, 2020

  Är Grafisk facilitering och graphic recording samma sak? Eller finns det en skillnad?

  Grafisk facilitering och grafisk dokumentation (graphic recording) blandas ofta ihop i både praktik och litteratur och det finns en tydlig skillnad främst kopplad till rollen.
  Grafisk facilitering

  Grafisk facilitering

  Den grafiska facilitatorns roll handlar om att skapa ett rum för interaktion, frågeställningar och samtal, som kan bidra till att nå ett givet mål, och att parallellt understödja faciliteringen av mötet/samtalet/processen/utbildningen osv, med hjälp av visualisering av ord, former och bilder. Samspel och dialog mellan deltagarna (processen) och deras interaktion med det visuella utgör själva kärnan i grafisk facilitering. Visualiseringarna blir en viktig del i gruppens samspel och de involveras aktivt i att forma vad som visualiseras.

  Grafisk dokumentation - graphic Recording

  Grafisk dokumentation - graphic Recording

  Grafisk dokumentation - graphic recording görs vanligtvis av en mötesritare vars roll är processmässigt passiv och i stället har fokus på att lyssna och iaktta vad som sker för att kunna fånga upp, förtydliga och lyfta fram viktiga poänger från processen. Mötesdeltagarna kommer under pauser eller vid slutet av processen att inviteras in till bilden/dokumentet, för att titta på och kommentera det som har blivit dokumenterat.

  AHAs utbildningar i Grafisk faciitering

  AHAs utbildningar i Grafisk faciitering

  Ett av syftena med mina utbildningar i grafisk facilitering är att inspirera till att göra möten mer effektiva och energigivande. Metoden grafisk facilitering, handlar om att kombinera ord, med bilder, former och färg, vilket har visat sig ha stor effekt på inlärning, minne och refleksivitet. Mötena blir mer effektiva, involverande och samskapande. Vi behöver aktivera både höger och vänster hjärnhalva – och få dem att prata mycket mer tillsammans i våra samtal, möten och processer - när vi träffas på jobbet!

  Är Grafisk facilitering och graphic recording samma sak? Eller finns det en skillnad?
  • Medarbetare från Roche Diagnostics Scandinavia AB

   ”De flesta av oss gillade att rita fram till tonåren, men sedan tog det slut - trots att vi ofta tycker att en bild säger mer än tusen ord. För att bli bättre på att använda styrkan i bilder tog vi hjälp av den grafiska facilitatorn Anna Hedman.”

   Medarbetare från Roche Diagnostics Scandinavia AB

  • Medarbetare från Roche Diagnostics Scandinavia AB

   Under en heldagsworkshop lärde vi oss att teckna de fyra P:na - personer, platser, prat och processer. Det blev en lustfylld dag med många skratt. En dag som gav mersmak på tuschpennor och stora, stora papper istället för powerpointslides.

   Medarbetare från Roche Diagnostics Scandinavia AB

  • Gör som SJ - Satsa på era möten!

   "Inom SJ möter vi hela tiden människor i mötet med våra kunder och i det önskar vi att de ska uppleva det som enkelt, härligt och pålitligt. 
” Vi har skräddarsytt ett upplägg med AHA Byrån som präglas av värdefulla inspel, action-learning och att våra mötesledare verkligen förstår och vill kliva in i”Spelledarrollen”. Tonen och formen är proffsig, trygg och varm - och rolig. Att få prova på direkt under dagen möjliggör för att komma igång på hemmaplan"

   Gör som SJ - Satsa på era möten!