• Anna Hedman Jernberg

  Anna Hedman Jernberg

 • Anna Hedman Jernberg

  " Jag är länken i samtalen som underlättar och gör plats för fler perspektiv i redan komplexa sammanhang. Att inspirera till ett utforskande och erkännande förhållningssätt underlättar och bygger broar för samarbeten som leder framåt. De faciliteringsmetoder som jag använder mig av är både utmanande och samskapande, vilket underlättar implementering av komplexa utvecklingsprocesser för både medarbetare som organisation. Det handlar om dialog som bygger relationer, skapar tillit och bjuder in fler perspektiv. Det handlar också om visualisering som stöttar dialogen, skapar gemensamma referensramar, målbilder och en känsla av sammanhang."

  Anna Hedman Jernberg

  Grundare, Senior konsult, Professionell tränare och facilitator

  Hej och välkommen till AHA!

  Hej och välkommen till AHA!

  AHA kommer från mitt namn, Anna Hedman och 2010 startade jag AHA Anna Hedman Affärsbyrå. Numera heter jag Anna Hedman Jernberg och har förkortat till AHA Byrån.

  Jag arbetar med samtal, möten och processer i roller som  konsult, utbildare, processledare, facilitator, moderator och sparringpartner/coach.

  Det finns ett behov att utveckla kompetens i att leda möten som involverar och engagerar i organisationens olika förändrings- och utvecklingsprocesser.

  Ett av mina kraftfullaste verktyg är att ställa frågor och genom dem utmana och störa invanda tankemönster. Ett annat verktyg, som ofta förknippas med mig är visualisering - Grafisk facilitering. Som processledare och grafisk facilitator arbetar jag med involverande arbetssätt, utforskande samtal och visualisering.

  Med kombinationen frågor och visualisering kan vi hitta fler perspektiv, nya lärdomar och interaktivt skapa bilder, direkt i rummet.

  Bilderna stödjer känslan av sammanhang, tillhörighet, identitet och underlättar för samsyn kring gemensamma målbilder och riktning. Med min facilitatorkompetens har jag möjlighet möta olika lär- och kommunikationsstilar. 

  Känn dig varmt välkommen, titta runt på sidan och låt dig inspireras av det som gör dig nyfiken!

  Partners

  A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool.

  • Medarbetare från Roche Diagnostics Scandinavia AB

   ”De flesta av oss gillade att rita fram till tonåren, men sedan tog det slut - trots att vi ofta tycker att en bild säger mer än tusen ord. För att bli bättre på att använda styrkan i bilder tog vi hjälp av den grafiska facilitatorn Anna Hedman.”

   Medarbetare från Roche Diagnostics Scandinavia AB

  • Medarbetare från Roche Diagnostics Scandinavia AB

   Under en heldagsworkshop lärde vi oss att teckna de fyra P:na - personer, platser, prat och processer. Det blev en lustfylld dag med många skratt. En dag som gav mersmak på tuschpennor och stora, stora papper istället för powerpointslides.

   Medarbetare från Roche Diagnostics Scandinavia AB

  • Gör som SJ - Satsa på era möten!

   "Inom SJ möter vi hela tiden människor i mötet med våra kunder och i det önskar vi att de ska uppleva det som enkelt, härligt och pålitligt. 
” Vi har skräddarsytt ett upplägg med AHA Byrån som präglas av värdefulla inspel, action-learning och att våra mötesledare verkligen förstår och vill kliva in i”Spelledarrollen”. Tonen och formen är proffsig, trygg och varm - och rolig. Att få prova på direkt under dagen möjliggör för att komma igång på hemmaplan"

   Gör som SJ - Satsa på era möten!

   Är Grafisk facilitering och graphic recording samma sak? Eller finns det en skillnad?

   Grafisk facilitering och grafisk dokumentation (graphic recording) blandas ofta ihop i både praktik och litteratur och det finns en tydlig skillnad främst kopplad till rollen.
   Grafisk facilitering

   Grafisk facilitering

   Den grafiska facilitatorns roll handlar om att skapa ett rum för interaktion, frågeställningar och samtal, som kan bidra till att nå ett givet mål, och att parallellt understödja faciliteringen av mötet/samtalet/processen/utbildningen osv, med hjälp av visualisering av ord, former och bilder. Samspel och dialog mellan deltagarna (processen) och deras interaktion med det visuella utgör själva kärnan i grafisk facilitering. Visualiseringarna blir en viktig del i gruppens samspel och de involveras aktivt i att forma vad som visualiseras.

   Grafisk dokumentation - graphic Recording

   Grafisk dokumentation - graphic Recording

   Grafisk dokumentation - graphic recording görs vanligtvis av en mötesritare vars roll är processmässigt passiv och i stället har fokus på att lyssna och iaktta vad som sker för att kunna fånga upp, förtydliga och lyfta fram viktiga poänger från processen. Mötesdeltagarna kommer under pauser eller vid slutet av processen att inviteras in till bilden/dokumentet, för att titta på och kommentera det som har blivit dokumenterat.

   AHAs utbildningar i Grafisk faciitering

   AHAs utbildningar i Grafisk faciitering

   Ett av syftena med mina utbildningar i grafisk facilitering är att inspirera till att göra möten mer effektiva och energigivande. Metoden grafisk facilitering, handlar om att kombinera ord, med bilder, former och färg, vilket har visat sig ha stor effekt på inlärning, minne och refleksivitet. Mötena blir mer effektiva, involverande och samskapande. Vi behöver aktivera både höger och vänster hjärnhalva – och få dem att prata mycket mer tillsammans i våra samtal, möten och processer - när vi träffas på jobbet!

   Är Grafisk facilitering och graphic recording samma sak? Eller finns det en skillnad?